Proměny obrazu / Obrazy proměn 

Proměny obrazu / Obrazy proměn
Galerie moderního umění v Hradci Králové, Velké náměstí 139, Hradec Králové 
1. leden 2018 - 31. prosinec 2030

Stálá expozice

Hradec Králové, stálá expozice - Galerie moderního umění v Hradci Králové

Stálá expozice

https://www.galeriehk.cz/stala-expozice.html


České moderní výtvarné umění

Nová podoba stálé expozice sbírek Galerie moderního umění má dvě části, které se vzájemně doplňují:

Proměny obrazu sledují pestrý a mnohotvárný vývoj českého výtvarného umění v časové posloupnosti od přelomu 19. a 20. století až po tvorbu současných umělců a představují všechny důležité směry a tendence, které měly vliv na utváření českého moderního výtvarného umění.

Obrazy proměn ukazují ve čtyřech tematických celcích, jak se s moderními uměleckými názory vyvíjela tradiční témata výtvarného umění: tvář, krajina, zátiší a figura. 

 (nová podoba stálé expozice – od 26.11.2020)

Galerie moderního umění v Hradci Králové

 

Fotogalerie: web GMU v Hradci Králové