České umění 20. století ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary 

České umění 20. století ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary
Galerie umění Karlovy Vary, Goethova stezka 6, Karlovy Vary 
1. leden 2015 - 31. červenec 2022

Stálá expozice

Karlovy Vary, stálá expozice - Galerie umění Karlovy Vary