Rodná hrouda 

Rodná hrouda
Východočeská galerie v Pardubicích - Dům u Jonáše, Pernštýnské náměstí 50, Pardubice 
4. březen 2020 - 6. září 2020

Pardubice, Východočeská galerie v Pardubicích - Dům U Jonáše

Výstava, pojmenovaná českým frazémem označujícím rodiště nebo rodný kraj, vyjadřuje osobní vztah umělců ke Kunětické hoře. Propojuje jejich osobní příběhy s historií či současností, mýty s realitou. Prezentovaná díla, často připravená „na míru“ výstavy, představují pardubické veřejnosti širokou škálu uměleckých přístupů. Téma reflexe rodného kraje, Kunětické hory jako motivu, symbolu, památky či přírodní dominanty je rozvedeno v pracích více než patnácti současných umělců z různých generací i prostředí. Výzva k účasti na výstavě byla určena zvláště autorům z řad pardubických výtvarníků. Výstava představuje smyslovou poctu symbolu města (vizuální, zvukovou i haptickou). Zahrnuje díla různorodých technik od malby, kresby, grafiky, fotografie, přes komiks, nová média a zvukové i prostorové instalace.
K výstavě je vyhlášena výtvarná soutěž Na hradě a v podhradí
pro žáky MŠ, ZŠ a SŠ.

Východočeská galerie v Pardubicích - Dům u Jonáše