Bára Mrázková: Yellow box 

Bára Mrázková: Yellow box
Ateliér Josefa Sudka, Újezd 30, Praha 1 
24. červen 2020 - 23. srpen 2020

Praha 1, Ateliér Josefa Sudka

Dnešní zobrazovací proces by se mohl zjednodušeně popsat takto: obraz je zaznamenán fotoaparátem telefonu, zobrazen na jeho displeji, sdílen na některé ze sociálních sítí a zálohovaný na cloudovém úložišti.

Výstava Yellow box se skládá ze tří částí, odkazujících ke skrytým operacím a procesům, které se vztahují k současnému fotografickému obrazu.

První z nich jsou fotografie koltanu (kolumbit-tantalit) vzácného minerálu, využívaného k výrobě elektronických součástek pro mobilní telefony a počítače. Patří do skupiny tzv. konfliktních minerálů. Jeho těžba je mnohdy spojena s válečnými konflikty, vykořisťováním, černým obchodem a dětskou prací především na území Konga. Proto bývá také nazýván „krvavým koltanem“.

Videa pracují s obrazovým vyhledáváním (Reverse Image Search). Běžný typ vyhledávačů nabízí uživatelům obrazy hledané podle klíčových slov. Obrazové vyhledávače oproti tomu hledají vizuální podobnost jedné nahrané fotografie. Párují barvy, kontrasty, tvary nebo hrany. Těchto obrazových vyhledávačů je několik a každý využívá jiné algoritmy a jiné databáze. Řady “podobných” fotografií se pak liší v obsahových rovinách, asociacích a interpretacích, které nabízejí.

Zvuková instalace tematizuje materialitu internetu a samotných datových úložišť, jejich energetickou spotřebu. Enormní množství elektřiny je nutné k napájení serverů, úložných zařízení, ale hlavně k provozu chladicích technologií.

Jak píše Jussi Parikka: mediální technologie propojují materialitu, hardware a energie s geofyzikální přírodou. Ať už mluvíme o minerálech, energiích nebo odpadu. Příroda umožňuje mediální kulturu a nese její tíži.

Ateliér Josefa Sudka