Oldřich Kulhánek 

Oldřich Kulhánek: Malá anatomie zdrojů
GAVU — Galerie výtvarného umění v Chebu, Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16, Cheb 
26. květen 2020 - 30. srpen 2020

Cheb, Galerie výtvarného umění v Chebu

Výstava připomíná Oldřicha Kulhánka (1940 – 2013), známého grafika a mj. autora českých bankovek, u příležitosti jeho nedožitých 80. narozenin. Představí krystalizaci jeho „apokalyptického realismu“ na pozadí dobové vizuality. Na výstavě budou zastoupena nejen umělcova výtvarná díla, ale i jeho archiv, který dokládá fascinaci obrazy, které „podávají zprávu o světě“. Vystavena budou přednostně ta díla, která umělec zanechal ve svém ateliéru a váží se k období vymezenému 60. až 80. lety 20. století. Prezentovaný soubor mimo jiné ukáže, jak celou autorovou tvorbou prostupuje princip koláže a jak výrazně do ní zasáhla dobová reportážní a reklamní fotografie. Retrospektivní charakter výstavy umožní stopovat Kulhánkovu tvorbu až k jejím samotným začátkům. Ukáže, jak nosné byly původní impulsy a jak se některá obsedantní témata posouvala napříč jednotlivými etapami umělcova díla. Budou představeny nejen známější grafiky (lepty a litografie), ale také kresby a soubor koláží, které byly vstupní branou do jeho umělecké praxe. Některé práce Oldřicha Kulhánka budou vystaveny vůbec poprvé, mimo jiné např. tři drobné skici, které se umělci podařilo tajně nakreslit a propašovat z vězeňské cely.

Kurátorem výstavy je umělcův syn David Kulhánek, architektem Zbyněk Baladrán. K výstavě vyjde katalog s texty Davida Kulhánka a Tomáše Pospiszyla, fotografiemi Jiřího Thýna v grafické úpravě Terezy Hejmové.

GAVU — Galerie výtvarného umění v Chebu