David Hanvald 

David Hanvald
GAVU — Galerie výtvarného umění v Chebu, Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16, Cheb 
16. leden 2020 - 29. březen 2020

Cheb, Galerie výtvarného umění v Chebu

David Hanvald (1980) je absolventem malířského ateliéru Stanislava Diviše na pražské UMPRUM. Už na škole si vyvinul originální malířský styl, který by se dal ve zkratce popsat jako konceptuální minimalismus. Základními prvky jeho malířského slovníku jsou silné tahy řídkou barvou v různých barevných odstínech, které aplikuje na bílé pozadí. Tento základ dále rozvíjí mnoha různými směry, zpravidla pracuje v ucelených sériích. Někdy mají jeho obrazy plošný nezobrazující charakter a jejich tématem je samotná malba, jindy ze zmíněných tahů vytváří perspektivní nebo přímo iluzivní zobrazení. Parafrázuje v nich díla klasiků moderního umění a architektury (Louis Kahn, Sol LeWitt, Donald Judd a další) a v posledním cyklu se vztahuje i ke svým vlastním starším pracím (Obrazy obrazů). Tento cyklus je představen i v Chebu spolu s dalšíma dvěma z let 2017 - 19 (Zkoušky tahů štětcem, Názvy barev), při čemž většina prací je zde vystavena vůbec poprvé.

GAVU — Galerie výtvarného umění v Chebu