Bedřich Dlouhý: Moje gusto 

Bedřich Dlouhý: Moje gusto
Galerie hlavního města Prahy — Městská knihovna, 2. patro, Mariánské náměstí 98/1, Praha 1  
1. listopad 2019 - 29. březen 2020

Praha 1, Galerie hlavního města Prahy - Městská knihovna, 2. patro

Kurátorka: Mahulena Nešlehová

Výstava malíře Bedřicha Dlouhého (1932), spoluzakladatele legendární skupiny Šmidrové (1957), nazvaná Bedřich Dlouhý – Moje gusto, představí poprvé v retrospektivně zaměřeném rozsahu umělcovo dílo od roku 1956 do současnosti. Je koncipována tematicky, a to se záměrem ukázat hloubku Dlouhého tvůrčí imaginace, originalitu jeho netradičních přístupů, metod a experimentací překračujících dobové pojetí obrazu. Prostřednictvím vybraných děl, z nichž mnohá patří k neznámým a dosud nevystaveným, výstava uchopuje myšlenkovou bohatost umělcovy tvorby a alespoň ve zkratce nastiňuje její vývoj. Pronikáme do umělcovy stále živé šmidrovské „dada“ strategie balancující na hraně vážného, nevážného a absurdního; seznamujeme se s bravurností jeho malířského podání, s ironickou reflexí pop-artu a fotorealismu i s humornými parafrázemi starých mistrů; poznáváme nápaditost a neobyčejnou invenčnost v uplatnění asambláže a koláže, jež v jeho tvorbě dominují. Skýtají umělci svobodu vyjádření, uplatnění imaginaci provokujícího principu náhody i prostor pro rozvíjení jeho smyslu pro humor, ironii a mystifikaci. V tomto ohledu je Dlouhého šmidrovská míza neobyčejně aktivní, což dokládá i film režiséra Aleše Kisila z roku 2000, realizovaný pro Českou televizi v rámci projektu Ateliéry, který je nedílnou součástí koncepce výstavy.

Připravenou retrospektivu doprovází obrazově bohatý katalog v grafické úpravě Zdeňka Zieglera.

Galerie hlavního města Prahy — Městská knihovna, 2. patro