František Kyncl - Nekonečné universum zachycené v plastikách přední osobnosti československého konstruktivismu. 

František Kyncl - Nekonečné universum zachycené v plastikách přední osobnosti československého konstruktivismu.
Galerie U Betlémské kaple, Betlémské nám. 8, Praha 1 – Staré Město 
22. červen 2017 - 6. srpen 2017

Praha 1, Galerie U Betlémské kaple

„Kresba začíná dotykem - bodem! BOD je kresba! Spojením dvou bodů - protažením dotyků - vzniká čára. ČÁRA, rovná, oblá, vlnitá: prastarý prvek intelektuálního dorozumívání se.“

František Kyncl patří mezi nejvýznamnější české konstruktivisty. Narodil se v roce 1934, žil a pracoval v Pardubicích. Byl členem Klubu konkrétistů. Po okupaci Československa odešel do politického exilu ve Spolkové republice Německo. Vystudoval Akademii umění v Düsseldorfu a posléze se zde usadil natrvalo. Hodně se stýkal s lidmi v emigraci, jako byli Jiří Kolář, Jindřich Zeithamml, Milan Mölzer, Jan Kotík nebo Maďar Imre Kocsic. Ale podstatná byla pro jeho tvorbu i spolupráce s německými výtvarníky düsseldorfského okruhu.

Jeho kresby a zejména trojrozměrné objekty (koncipované jako kresby v prostoru) vychází z představy bodu a čáry jako základních stavebních kamenů každé kresby a prostoru obecně. Kresba je pro Kyncla myšlenkou a mohou v ní být zachyceny stopy existence naší planety nebo dokonce celého vesmíru.

František Kyncl zemřel v roce 2011 v Düsseldorfu.

více na: www.galerieubetlemskekaple.cz/vystavy/frantisek-kyncl/

Galerie U Betlémské kaple