Rodrigo Arteaga - Placed into Abyss 

Rodrigo Arteaga - Placed into Abyss
MeetFactory - Galerie Kostka, Ke Sklárně 15, Praha 5  
28. únor 2018 - 13. duben 2018

Praha 5, MeetFactory - Galerie Kostka

http://www.meetfactory.cz/cs/program/detail/placed-into-abyss

Kurátorka: Eva Riebová
Asistentka kurátorky: Zuzana Belasová
Vernisáž: 27. 2. 2018, 18:00
Vstupné: volné


Rodrigo Arteaga, chilský umělec, který studuje a tvoří v Londýně, zvolil jako téma svého projektu historický vývoj skleníků spjatých se jménem biologa a výzkumníka Franka Stainbridge.

Stainbridgovy skleníky obsahovaly v 19. století přes dva tisíce druhů do té doby neznámých tropických rostlin, jejich stavbu však doprovázela celá řada nešťastných náhod a pochybení. Arteaga rekonstruuje architekturu jednotlivých skleníkových konstrukcí a ztracených rostlin. Při jejich skládání využívá rekurzivního principu, jak naznačuje také samotný název projektu „Placed into Abyss“, odkazující k technice „mise en abyme” („obrazu v obraze”). Arteaga sleduje postupný vývoj kulturního osvojování cizokrajných rostlin, jehož vědecký základ je protichůdný spirituálnímu vztahu k přírodě v jeho rodné latinské Americe. Jeho zájem vypovídá o seznamování se s jinou kulturou, a zároveň otevírá otázky týkající se kolonizace a konzervace přírody. 

Návrh instalace Placed into Abyss pro Galerii Kostka byl vybrán jako nejúspěšnější projekt v rámci mezinárodní otevřené výzvy pro umělce na rok 2018. 

Fotografie: Tomáš Souček
Profil: UMA Audioguide

 

MeetFactory - Galerie Kostka