Vlasta Handzelová: Otisky 

Vlasta Handzelová: Otisky
Galerie Ščigol, Husinecká 17, Praha 3 
13. duben 2021 - 26. duben 2021

Praha 3, Galerie Ščigol

Vlasta Handzelová, *1967, Praha. Žije a tvoří v Praze.
Věnuje se kresbě, malbě a keramice.
 
S kresbou začínala pod vedením ak. malířky Barbory Kyškové. Navštěvovala také semináře „Sebevyjádření výtvarnými prostředky“ u ak. malířky Kamily Ženaté. Zpočátku své tvorby se také věnovala zapisování a ztvárňování snů. Se svou dcerou napsala a ilustrovala knihu pro děti Bibinka objevuje svět. Její výtvarný život je neoddělitelný od osobního. Vlasta Handzelová si za dlouhé roky tvorby vytvořila svůj vlastní způsob práce, kdy to co maluje, vyjadřuje jakousi všeobecnou vnitřně zahlédnutou pravdu.
 
Zpočátku se také věnovala zapisování a ztvárňování snů. Prostřednictvím meditace se nechává přivést k tématu a prvkům, které ji ve sdělení přitahují. U těchto prvků následně usiluje o konkrétní ztvárnění. Prvky a jejich souvislosti si zachycuje v přípravných kresbách a teprve následně si motiv přenese na plátno. Poté ho postupně „očišťuje“ a precizuje na základě svého primárního pocitu a snaží se odbourat vše přebytečné, až zůstane jen to, co v meditaci zahlédla - bez estetizace a zbytečných apelů ega. K pravdě autorka dochází po zpětných konfrontacích s dílem. Dalo by se tedy říci, že postupuje opačným způsobem, než např. malba a la prima nebo gestické umění, které za nejautentičtější považuje to, co vyjádří rychle a rychlými tahy štětce. Bez následných úprav a vrstvení. Přesto mají tyto dva postupy něco společného. A to je touha po autenticitě bez estetizace a hledání pravdivosti výrazu. Autorčino precizování totiž neznamená přikrašlování ve stylu ornamentu. Je to postupné přibližování se zahlédnuté výpovědi. Zbude jen: „Maluji to, kam mě meditace dovedla, vjemy, které v průběhu tvorby mentálně zpracovávám a postupně je lépe chápu. V procesu tvorby se z vjemů vytváří symbol. Symbol má všeobecnou platnost a zároveň je důležitý pro mě.“
 
Současná výstava Otisky v Galerii ŠČigol je přehledem její poslední tvorby. Jsou zde prezentovány olejomalby na plátně a cyklus akrylů Záznamy na papíře. Pojítkem obou částí výstavy je motiv otisku. K otisku je v každé části přistupováno odlišným způsobem. Olejové malby vznikaly v delším časovém průběhu a jsou demonstrací otisku postupně vizuálně očišťovaného vjemu z nevědomí do obrazu, jeho postupným vstřebáváním, hlubším a hlubším chápáním někdy až do formy jednoznačného symbolu, v určité fázi procesu dokonce vystavené (pozitivní) destrukci jako zkoušky, která teprve ukáže, zda je celek dost pevný a zároveň jistým způsobem sjednotí vše, co je ve vrstvách na malbě zachyceno.
 
Naproti tomu série Záznamy vznikala rychlou malbou akrylem na papír a otiskem jednotlivých „skic“ na další papír. Dalo by se říci, že cyklus akrylů je jakýmsi deníkem, skicářem, který slouží k rychlému záznamu inspirací a – možná - někdy v budoucnosti budou tyto záznamy přepracovány olejovými barvami. Zrcadlení zde symbolizuje možnost vidět téma jednak v jeho „převrácené“ poloze, z opačného úhlu nebo trochu jako pozitiv a negativ jednoho celku, jednak jako otisk, který se od originálu přece jen trochu odlišuje a konečně také jako otisk, jehož síla s počtem otisků barevně – ale i hodnotově - bledne. Otisk se nikdy nestane originálem. Naproti tomu originál či prvotní záznam zanechává nejpravdivější a nejjasnější otisk.
 
Ivana Beranová
kurátor

Galerie Ščigol