Bedřich Baroš (1936-1974): Soužití s uměním 

Bedřich Baroš (1936-1974): Soužití s uměním
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Vavrečkova 7040, Zlín 
15. prosinec 2020 - 28. březen 2021

Zlín, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně

Výstava představuje malířské dílo Bedřicha Baroše, který náleží k výrazným osobnostem činným ve Zlíně šedesátých let dvacátého století. Baroš i přes svůj nesporný umělecký přínos stále není pevně ukotven v našem povědomí a dějinách umění. Příčiny lze hledat nejen v jeho krátké tvůrčí dráze, odvíjené mimo hlavní kulturní centrum naší země, ale také v okolnosti, že většina jeho prací je rozptýlena po stěží dohledatelných soukromých sbírkách. Umělcova tvorba se navíc dosud nedočkala komplexnějšího zhodnocení. Výstava Soužití s uměním tuto absenci napravuje a přibližuje výtvarné dílo Bedřicha Baroše na pozadí jeho životních osudů. Podstatnou část jeho odkazu přitom zpřístupňuje díky cenným zápůjčkám mnoha soukromých majitelů ze Zlína a jeho okolí.

Bedřich Baroš se narodil 24. června 1936 v Tylovicích u Rožnova pod Radhoštěm. Po studiích na Vyšší škole uměleckého průmyslu v Brně přesídlil do Zlína, kde se zpočátku soustředil na kariéru hokejového brankáře. V roce 1961 se dráhy sportovce vzdal, aby propadl výhradně touhám světa umění. Jeho raná díla určovaly robustní, plošně stylizované figury, které v sobě koncentrují tíživé životní smutky. Vrcholnou tvůrčí etapu představují obrazy druhé poloviny šedesátých let, v nichž se lidská postava proměnila ve figurální znak vyjevující člověka v jeho podstatě. V kompozicích pojednaných hutnými potemnělými barvami Baroš zhodnotil dobově příznačné zaujetí vrstvenou malbou, která byla nosná zejména pro informelní tendence. Osobitou vizuální řečí se vyjadřoval k existenciálním otázkám osamocenosti člověka a nevyhnutelnosti jeho údělu. Po srpnových událostech roku 1968 a rozpadu tvůrčí skupiny 5 & 2, jejímž byl členem, se Baroš propadal stále hlouběji do osobní i tvůrčí krize. Vše vyvrcholilo jeho předčasnou smrtí 14. prosince 1974.

Kurátor: Mgr. Pavlína Pyšná

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně