Josef Jambor: Souznění s krajinou 

Josef Jambor: Souznění s krajinou
Galerie výtvarného umění v Hodoníně, Úprkova 2, Hodonín 
17. září 2020 - 17. leden 2021

Hodonín, Galerie výtvarného umění v Hodoníně

Přední český malíř- krajinář Josef Jambor (1887 - 1964) patřil k dlouholetým významným členům Sdružení výtvarných umělců moravských. Jeho dílo, ponejvíce spjaté s krajinou Vysočiny, kterou rád maloval, bude představeno početnou kolekcí obrazů a kreseb. Základ představované kolekce tvoří sbírka, kterou autor věnoval městu Tišnovu, kde dlouhá léta žil. Soubor pak bude doplněn známými i méně známými díly z veřejných sbírek. Výstavu odborně připravila kurátorka Moravské galerie v Brně PhDr. Marta Sylvestrová.

 

Galerie výtvarného umění v Hodoníně