Artdialog - Meziprostory 2020 

Artdialog - Meziprostory 2020
Galerie Klatovy / Klenová – Klenová, Klenová 1, Janovice nad Úhlavou 
27. září 2020 - 31. říjen 2020

Klatovy, Galerie Klatovy-Klenová — Klenová

Bienále mezinárodního sympozia pro absolventy vysokých uměleckých škol.

Výtvarné sympozium s názvem Art dialog – Meziprostory navazuje na tradici mezinárodních setkání pedagogů a mladých umělců z vysokých uměleckých škol v sýpce areálu hradu a zámku Klenová. Absolventi vysokých škol s podporou svých profesorů přecházejí k tvůrčí praxi a ke svému plnohodnotnému uplatnění na výtvarné scéně – vyplňují prostor mezi studiem a začátkem cesty k samostatné umělecké činnosti.

Prostředí hradu a zámku Klenová s přilehlými prostory, které je odlišné od studijních atelierů nabízí ztvárnit umělecká díla určená jak do plenéru, tak i do interiéru. Zároveň je užitečná přítomnost ostatních absolventů a pedagogů a jedinec má šanci kontaktů, konzultací, někdy i eliminací případných chyb.

Na sympoziu vzniknou díla, která budou vystavena v okolí zámecké sýpky i v prostorech sýpky samotné v průběhu měsíce října.

Kurátor sympozia a výstavy: Adéla Matasová

Odborný asistent: Tom Kotik

Účastnící sympozia a výstavy:

UJEP, Fakulta umění a designu / Katedra elektronického obrazu / Ateliér Tim-Based Media 

Polina Khatsenka  
Karim Tarakji 

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem / Pedagogická fakulta / Katedra výtvarné kultury 

Margita Titlová Ylovsky

Jan Krom 

Kristýna Janků

Akademie výtvarných umění v Praze / Ateliér sochařství II.

Tomáš Hlavina

Petra Skořepová

Sára Skoczková

Anglo-American University in Prague / School of Journalism, Media & Visual Arts

Barbara Benish

Joachým Ozuna

Yasmin ElMahdawi

Žilinská univerzita v Žiline / Fakulta humanitných vied / Katedra mediamatematiky a kulturného dědictva 

Pavlína Fichta Čierna

Erika Kohútová

Patrik Randa

Vysoké učení technické v Brně / Fakulta výtvarných umění / Ateliér performance

Tomáš Ruller

Hana Magdoňová

Tomáš Lorenc

Galerie Klatovy / Klenová – Klenová