Jaroslav Krepčík (1880–1959) 

Jaroslav Krepčík (1880–1959)
Galerie výtvarného umění v Hodoníně - Hodonín, Úprkova 2 
4. červenec 2017 - 4. červenec 2017

Hodonín, Galerie výtvarného umění v Hodoníně

Sochař, malíř, grafik a restaurátor

Jaroslav Krepčík je dnes již téměř zapomenutý sochař, malíř, grafik a restaurátor. Byl žákem věhlasného J. V. Myslbeka a se svými slavnějšími spolužáky Janem Štursou a Ladislavem Kofránkem a dalšími, obnovovali svébytnost českomoravské sochařské tradice. Podílel se na zrodu odborné péče o sochařská díla – restaurátorských prací, stejně tak jako o znovuobjevení zájmu o reliéfní tvorbu a grafické techniky. Pomáhal Myslbekovi s pracemi na pomníku sv. Václava v Praze a sám vytvořil několik veřejných realizací v Praze a jiných městech. Můžeme jmenovat například sochu sv. Jiří pro kostel sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí či čtveřici alegorických postav pro průčelí České průmyslové banky v Praze. V Telči pak můžeme vidět jeho reliéf na památníku padlým na Náměstí hrdinů.

Krepčík byl členem pražského spolku Jednota výtvarných umělců a také prvního výtvarného spolku na Moravě – Sdružení výtvarných umělců moravských, proto hodonínská galerie připravila na letošní léto jeho výstavu, ve které představí celou škálu jeho výtvarného záběru. Výstava potrvá do 3. září. K výstavě bude vydán katalog dokumentující umělcův život a dílo.

Kurátor výstavy Dr. Jan Buchta

Partnerem výstavy je Národní galerie v Praze.

Galerie výtvarného umění v Hodoníně