Otakar Kubín / Othon Coubine: Boskovice – Paříž – Simiane 1883-1969 

Otakar Kubín / Othon Coubine: Boskovice – Paříž – Simiane 1883-1969
Galerie výtvarného umění v Hodoníně, Úprkova 2, Hodonín 
22. leden 2020 - 29. březen 2020

Hodonín, Galerie výtvarného umění v Hodoníně

Výstava slavného boskovického rodáka Otakara Kubína, který převážnou část svého života strávil ve Francii, se pokouší reflektovat jeho život a dílo ve všech jeho mnohdy protikladných polohách. V meziválečném období je Kubín považován za významného člena tzv. Pařížské školy. Po I. sv. válce uspořádal několik úspěšných výstav v Paříži. V polovině 20. let přesídlil do opuštěného horského města Simiane, v tomto období vrcholí Kubínova krajinářská tvorba. Po II. sv. válce se Kubín ocitá v umělecké izolaci a snaží se najít uplatnění v prostředí socialistického Československa, kam se vrací v roce 1952. Rozčarován ze zdejších poměrů utíká roku 1964 zpět do Francie, kde v Marseille po pěti letech umírá. Vystavená díla budou zapůjčena z předních českých a moravských muzeí a galerií.

Galerie výtvarného umění v Hodoníně