Brno předměstí Vídně 

Brno předměstí Vídně
Moravská galerie v Brně — Místodržitelský palác, Moravské náměstí 1a, Brno  
15. listopad 2019 - 23. únor 2023

Brno, Moravská galerie v Brně - Místodržitelský palác

První část nové expozice v Místodržitelském paláci přibližuje na časovém půdorysu "dlouhého" 19. století (1789-1914) umělecké vazby mezi moravskou a rakouskou metropolí. Cílem Moravské galerie bylo upravit expozici tak, aby vytvářela ucelenější obraz o fungování umění v jednotlivých epochách. Expozice proto rovnocenně kombinuje volné umění s uměleckým řemeslem - vedle obrazů, soch a prací na papíře se zde prezentují i ukázky dobového nábytku, porcelánu a keramiky, skla, textilu a módy, šperků nebo litin.

 

Moravská galerie v Brně — Místodržitelský palác