Vladimír Vašíček: Barevné partitury 

Vladimír Vašíček: Barevné partitury
Galerie výtvarného umění v Hodoníně, Úprkova 2, Hodonín 
5. červen 2019 - 1. září 2019

Hodonín, Galerie výtvarného umění v Hodoníně

V letošním roce si připomínáme 100 let od narození výrazné tvůrčí osobnosti - akademického malíře Vladimíra Vašíčka (1919 - 2003). Při této příležitosti pořádá Galerie výtvarného umění v Hodoníně ve spolupráci s Galerií umění v Karlových Varech výstavu, která připomene to nejlepší z jeho díla.

Akademický malíř Vladimír Vašíček patřil k těm autorům, kteří přestože celý život prožili a tvořili na moravském venkově (Svatobořice u Kyjova), se nestali pouze regionálními malíři, ale vždy se aktivně podíleli na výtvarném dění v uměleckých centrech a udržovali úzké styky s jejich představiteli. Byl jedním z klasiků poválečné moderny, který s velkou dávkou kreativity a intenzivně, ale zároveň pokorně, přetvářel prožitky z přírody a poezie venkovských polí, luk a zahrad slunného jihu Moravy v nové a nové barevné výtvarné partitury. Byl nejen malířem, ale svým způsobem i filosofem a myslitelem, který svou tvorbou zaujímal určitý, plně vyhraněný postoj ke světu a lidem.
Jeho dílo tak neodmyslitelně patří do kontextu vývoje českého výtvarného umění 20. století a je zastoupeno ve sbírkách mnoha muzeí a galerií České republiky a také ve sbírkách soukromých a to nejen u nás, ale i v zahraničí. Na výstavě budou prezentována díla z majetku Moravské galerie v Brně, Muzea umění v Olomoucí, Muzea města Brna, Slováckého muzea v Uherském Hradišti, pořádající Galerie výtvarného umění v Hodoníně a z majetku rodiny autora.

Vernisáž výstavy se koná 5. června 2019 v 18.30 hodin v Galerii výtvarného umění v Hodoníně, Úprkova 2. Výstava potrvá do 1. září 2019, repríza se uskuteční v Galerii umění v Karlových Varech od 19. září - 3. listopadu 2019.
Další letošní výstavy k výročí Vladimíra Vašíčka, jejich pořadatele i termíny najdete na adrese: http://art.vasicek.contact.sweb.cz/Aktuality.htm.

Galerie výtvarného umění