Laco Garaj: 60 

Laco Garaj: 60
Galerie výtvarného umění v Hodoníně, Úprkova 2, Hodonín 
13. březen 2019 - 26. květen 2019

Hodonín, Galerie výtvarného umění v Hodoníně

http://www.gvuhodonin.cz/vystavy/probihajici-vystavy/clanek/Laco-Garaj


Tvorba Laco Garaje se od počátku osmdesátých let, kdy vstupuje na výtvarnou scénu, odvíjí v linii modernistické tradice originality. V Garajových výtvarných realizacích dochází k spontánnímu střídání vnější exprese s meditativním výrazem, překvapivě působí formální odlišnost jednotlivých maleb a kreseb jednoho období, jejich „nová divokost“, polarita a náboj. Budeme li se ptát, co obrazy Laco Garaje zobrazují, uvědomujeme si asi, že spíše než zobrazují, tak působí – uvolněné barvy a linie zde představují samy sebe a jsou poutačem smyslů. Je zde zřetelná emocionalita, smyslová živelnost ostré barevnosti. Jistě jev části obrazů přítomna reálná či třeba literaturou zprostředkovaná zkušenost, osobní zážitek, později však na úkor figury a konkrétního tématu získávají na dominanci barva, linie, skvrna jako svébytné výrazové prostředky. Expresivní abstrakce, okamžitý pocit převedený do malby, ze které vystupují znaky a symboly, momenty gestické malby jsou směřováním Laco Garaje.

Petr Štědroň

Galerie výtvarného umění v Hodoníně