After Rembrandt: Jan Uldrych 

After Rembrandt: Jan Uldrych
Národní galerie v Praze - Šternberský palác, Hradčanské náměstí 15, Praha 1 
10. květen 2017 - 10. září 2017

Praha 1, Národní galerie Praha - Šternberský palác

Komorní projekt After Rembrandt postupně představil díla devíti českých umělců vytvořená jako umělecká reflexe Rembrandtovy malby. Tato recepce / či apropriace / starých mistrů je v  umění standardním jevem a atraktivním žánrem propojujícím tzv. staré umění s uměním současným. Cílem je poukázat na to, že staré umění je stálým inspiračním zdrojem pro nové generace umělců, že má svůj potenciál.

Jan Uldrych  (* 1983 )

Posledním dílem tohoto projektu je malba Jana Uldrycha (* 1984), který studoval v ateliéru klasických malířských technik na AVU (2003–2009). Jeho vytříbená malířská technika je pro něho prostředkem k vyjádření konfrontace s realitou.

Ve své reinterpretaci Rembrandtova Učence jsem plně potlačil vizuální podobu „orientálce“, představitele poznání a tajných nauk. Hermetismus se po staletí prolínal s různými mystickými proudy a vycházel patrně i z nejstarších kultů magických hub. Etnobotanik Terence McKenna obhajoval vliv psilocybinové houby na vývoj abstraktního myšlení a řeči. Podoba mycelia s neurální sítí mozku a symbiotická povaha hub mě přivedla k úvahám o povaze gnoze a k názvu Anima Mundi - houba jako hybatel lidského poznání. Gesto levé ruky Učence považuji za myšlenkové i kompoziční centrum obrazu. Ve své malbě jsem střed umístil totožně a vyzařování myšlenek transformoval do paprsčitého uspořádání linií, které vycházejí z fotograficky přesného záznamu otisku spórů hub. 

Národní galerie Praha, Šternberský palác