František Skála Jízdárna 

František Skála Jízdárna
Valdštejnská jízdárna - Národní galerie v Praze, Valdštejnská 3, Praha 1 
8. květen 2017 - 3. září 2017

Praha 1, Národní galerie Praha - Valdštejnská jízdárna

Výstava Františka Skály představí práce vzniklé od roku 2004 do současnosti. 

V autorské architektonické a výstavní koncepci, vycházející z prostoru Valdštejnské jízdárny, umělec připravil divákovi komplexní zážitek. Instalace pracuje s výstavním prostorem jako celkem, jeho světelnou atmosféru, a obsahuje jak rozličné výstavní pavilony, tak solitérní monumentální díla, světelné instalace i práce vytvořené přímo pro prostor Jízdárny. Výstavu je možné chápat jako přehlídku několika autorových tematických expozic, kdy jedna zdánlivě zpochybňuje předešlou, stejně jako zaběhnutý obraz o autorově práci. Celek však vyjevuje skrytý řád, názor na svět, předmět uměleckého zájmu a zkoumání, které chce autor prostřednictvím své tvorby co nejpřesněji artikulovat. Základním prezentačním i instalačním principem výstavy je uskupení uměleckého materiálu do několika autorsky pojatých pavilonů – „muzeí v muzeu“. Autor využívá jazyka vystavování jako takového, rozehrává různé druhy a roviny dialogu mezi divákem a uměleckým dílem. Jednotícím aspektem výstavy je světlo, které autor zkoumá a užívá ve všech jeho kvalitativních podobách. V praktické rovině umožňuje pozorovat exponáty, ale je i nástrojem jejich pochopení, umožňuje prosvícení materiálu a přeneseně osvícení diváka. Většina prostoru je nasvícena umělým světlem, někdy imitujícím proměnlivý sluneční svit. V některých případech divák vstupuje do prostoru osvětleného přirozeným slunečním světlem nezatemněných oken Jízdárny s výhledem do Valdštejnské zahrady.

Kurátor: Tomas Pospiszyl
Architekt: Šimon Caban

Valdštejnská jízdárna - Národní galerie v Praze