K pozoruhodným uměleckým fenoménům naší současnosti patří Urban sketchers, mezinárodní komunita tvůrců, kteří ve svých dílech zachycují život ve městech s důrazem na očité svědectví a pravdivé zachycení skutečnosti. Již několik let tato iniciativa působí také v českém prostředí.

 Tom Bochet: Staroměstské náměstí (2020), Tom Bochet: Alšovo nábřeží (2020)

Obr. 1 / Obr. 2: Tom Bochet: Staroměstské náměstí (2020) / Tom Bochet: Alšovo nábřeží (2020)

 Mezinárodní umělecké hnutí Urban Sketchers – a stejnojmenná nezisková organizace, jež ho zastřešuje – sdružuje umělce (profesionály i neprofesionály), kteří tvoří svá díla v plenéru na základě přímého pozorování. Výjevy dokumentující proměny města i života na jeho ulicích jsou autentickou výpovědí o tom, co tvůrce viděl a věrně zachytil v jeden přesně daný moment. Díla jsou posléze publikována online a sdílena s ostatními. Urban Sketchers se aktivně snaží propagovat kresbu v plenéru, navzájem se podporovat v tvůrčím úsilí a být otevřenou skupinou, kam se může přidat kdokoli, má-li stejný zájmem.

 Ivana Prokopová (Anaviga Art): Naše cukrárna (2021)

 Obr 3:  Ivana Prokopová (Anaviga Art): Naše cukrárna (2021)

Historie a vznik Urban Sketchers

Za vznikem Urban Sketchers stojí novinář a ilustrátor Gabriel Campanario z USA, který v roce 2007 založil online fórum pro kreslíře, kteří rádi pracují v plenéru. O rok později pak vznikl blog Urban Sketchers, kam přispívali různí tvůrci v duchu základních myšlenek dnešního hnutí a sdíleli zde své práce a příběhy. A právě díky tomuto blogu na sebe komunita Urban Sketchers upozornila a ideje hnutí se postupně rozšířily do světa. V současnosti Urban Sketchers působí mezinárodně a opírá se o aktivity místních komunit sdružující lokální kreslíře v daném místě či státě. Tyto komunity spojuje tvoření v duchu klíčového programového prohlášení známém jako Urban Sketchers Manifesto:

   • Kreslíme na místě, uvnitř nebo venku, zachycujeme přímým pozorováním to, co vidíme.
   • Naše kresby vyprávějí příběh o našem okolí, o místech, kde žijeme a která navštívíme na cestách.
   • Naše kresby jsou záznamem času a místa.
   • Pravdivě zachycujeme podobu míst.
   • Používáme nejrůznější výtvarné techniky a rozvíjíme náš osobitý styl.
   • Podporujeme se navzájem a kreslíme společně.
   • Sdílíme své obrázky online.
   • Ukazujeme svět, obrázek za obrázkem.

Obr. 4 /Obr 5: Tom Bochet: Praha, Nový svět (2021) / Tom Bochet: Kulaťák, Praha Dejvice (2020)

Obr. 4 /Obr 5: Tom Bochet: Praha, Nový svět (2021) / Tom Bochet: Kulaťák, Praha Dejvice (2020)

Urban Sketchers v České republice

V České republice aktivně působí oficiální sekce Urban Sketchers pod názvem Urban Sketchers Prague, která sdružuje kreslíře těsně či volně spjaté s Prahou. Počátky pražské skupiny Urban Sketchers spadají do doby před 4,5 lety, kdy její zakladatel Tomáš Zahrádka do českého prostoru přinesl svou vlastní zkušenost s podobně smýšlejícími tvůrci (nejen z okruhu Urban Sketchers) ze svého pobytu v Londýně. Na základě znalosti praxe v zahraničí začal organizovat pravidelná setkání kreslířů na platformě MeetUp.com. Krátce na to byla založena i Facebooková skupina Urban Sketchers Prague, která v současnosti čítá přibližně 1700 členů a každý týden běžně sdílí několik desítek nových děl. Podíl profesionálů s formálním vzděláním ve výtvarném umění nebo architektuře je přibližně 10 – 15 %, pro většinu členů skupiny je kresba spíše koníčkem.

 Jakub Škraban: Řezáčovo náměstí, Holešovice, Praha (2021)

Obr.6:  Jakub Škraban: Řezáčovo náměstí, Holešovice, Praha (2021) 

Urban Sketchers Prague pravidelně organizují sketchwalks, tedy setkání s cílem společného kreslení v určité lokalitě, i workshopy (včetně těch s mezinárodní účastí) s cílem poznávat městský prostor kolem sebe. Pestrý výběr z prací členů Urban Sketchers Prague se dočkal i knižního vydání. Současná nepříznivá epidemická situace omezila aktivity skupiny, zrušení všech aktivit založených na vzájemném setkávání však neznamená, že by jednotlivci přestali tvořit a dokumentovat prostor okolo sebe. Tomáš Zahrádka se nevzdává ani plánů do budoucna. Podle svých slov by rád navázal spolupráci mezi Urban Sketchers a vysokými školami, aby umožnil studentům architektury a příbuzných uměleckých oborů poznávat městský prostor jinýma očima.

Maria Ginzburg: Pohled z okna (2020)

Obr. 7: Maria Ginzburg: Pohled z okna (2020)

Závěrem je třeba zmínit, že pravidelné aktivity Urban Sketchers v Praze jsou založeny na práci dobrovolníků. Účast na pravidelných sketchwalks je zdarma, jak pro členy skupiny, tak i pro širokou veřejnost. Urban Sketchers jsou velmi otevřenou komunitou tvůrců. Přidat se může kdokoli, kdo by rád zaznamenal to, jak vidí okolní svět, nezávisle na věku nebo předchozích zkušenostech s uměleckou tvorbou. Stačí si s sebou přinést vlastní skicák a výtvarné potřeby  a začít...

Text: Lucie Šimánková

Foto: autoři kreseb

Odkazy:

Oficiální web Urban Sketchers Prague (česky, anglicky)

Skupina Urban Sketchers Prague na Facebooku (česky, anglicky)

Oficiální web Urban Sketchers (anglicky)