Únor v pražských galeriích patří grafice. Zatímco v Obecním domě probíhá přehlídka soutěžních prací Grafiky roku 2019 a v Galerii Moderna prodejní výstava díla Vladimíra Boudníka, Galerie Hollar pořádá retrospektivu grafické tvorby Šimona Brejchy z období posledních patnácti let. Výstavu nazvanou Kompost můžete navštívit do neděle 1. března.

 01krabi housenka

Obr. 1.  Struktury II - krabí, 2009, strukturální grafika, 164x100 cm, detail
Obr. 2.  Housenka s černě lakovanými nehty, 2015, strukturální grafika, sítotisk, 125x200 cm

Termín Kompost spadá do společného kontextu se slovem Zahradničení, jak zněl název nedávné Brejchovy expozice ve Špálově galerii. Divák, který by očekával jakési volné pokračování této výstavy, však bude překvapen zcela odlišnou koncepcí. Stejně tak bude zaskočen i pravidelný návštěvník Galerie Hollar. Šimon Brejcha s kurátorkou Evou Bendovou se rozhodli zdejší zavedený způsob instalace radikálně pozměnit a čtyři zdi výstavního prostoru – včetně okenní stěny – souvisle pokryli od podlahy až po strop rozměrnými grafickými listy.

 02padly andel

Obr. 3.  Padlý anděl, 2019, strukturální grafika s prošíváním, 125×200 cm
Obr. 4.  Padlý anděl, 2019, strukturální grafika s prošíváním, 125×200 cm, detail

Zatímco výstava ve Špálově galerii sestávala téměř výlučně z grafických otisků přírodních objektů, vytvořených a multiplikovaných technologicky náročnými postupy, aktuální expozice prezentuje Brejchovu grafickou tvorbu v plné šíři námětů a technik. Zmiňme alespoň homogenní struktury z přírodních elementů, zaplňující celé obrazové pole, kompozice z rákosu a rostlinných fragmentů nebo variace na přírodní téma, vzniklé nikoli otiskem z odlitku či formy reálné přírodniny, ale reprodukcí uměle vytvořených strukturálních matric.

 03diatomy snidane

Obr. 5.  Velké oči II, 2005, autorská technika, hlubotisk z lina, 79x125 cm
Obr. 6.  Snídaně, 2006, autorská technika, karborundum, transfer, 79x125 cm

Zvláště zajímavý námětový okruh představují diatomy, což jsou jednobuněčné mikroorganismy, příbuzné řasám a tvořící součást fytoplanktonu. Pro své esteticky působivé symetrické křemičité schránky bývají diatomy nazývány klenoty moří. V rozsáhlé sérii variací na téma diatomů umělec neváhal využít i běžných průmyslově vyrobených předmětů, například pomocí rohožky na čištění bot vytiskl pravidelnou hexagonální síť křemičité schránky mikroorganismu. Důraz na univerzalitu elementárních forem a struktur hmoty, které jsou společné pro přírodní objekty i výrobky lidských rukou, náleží k podstatným rysům Brejchovy tvorby.

04velka uroda brambory

Obr. 7.  Sklízení velké úrody (Brambory), 2019, strukturální grafika, 150×210 cm 
Obr. 8.  Sklízení velké úrody (Brambory), 2019, strukturální grafika, 150×210 cm, detail

Pojem kompostu se běžně pojí s představou odpadu a tlení. Výstava Šimona Brejchy nemá nic společného ani s odpadem (zahrnuje pouze definitivní a profesionálně provedená díla) ani s tlením. Expozice se však vyznačuje živelnou nahodilostí, s níž jsou grafické listy rozptýleny na čtyřech stěnách sálu, jakoby s jediným cílem zaplnit celou plochu. Jednotlivé práce, vytvořené různými technickými postupy a náležící k rozmanitým námětovým okruhům, se tu vzájemně mísí a tísní, aby se fermentací proměnily v úrodný substrát budoucího umělcova díla. Jeho podobu zatím neznáme, bezpočet možností je otevřených…

Autor: Jiří Bernard Krtička

Fotogalerie výstavy:

Recenze výstavy Šimona Brejchy ve Špálově galerii: Šimon Brejcha - Květy a trny z grafikovy zahrádky