Jiří Kuděla: Chce zmizet, ale nezmizí 

Jiří Kuděla: Chce zmizet, ale nezmizí
Galerie Millennium, Tržiště 5, Praha 1 
15. květen 2019 - 9. červen 2019

Praha 1, Galerie Millennium


Výstava ostravského malíře Jiřího Kuděly Chce zmizet, ale nezmizí, je komorním nahlédnutím do tvůrčí dílny, jejíž obsahovou platformou je podobizna, respektive figura. Formální ukotvení klasických výtvarných žánrů je autorem podrobováno reduktivním i transpozičním přístupům. Výsledný obraz tak může být materiálovou variací odkazující k informelním principům nebo se jeví jako nehmotná stopa polarizovaného světla. Bravurní charakter finálních realizací Kudělových maleb je však nejednou konfrontován inspirací vycházející také z vizuální databáze insitního výtvarného projevu.
Pozoruhodnou součástí širokého spektra autorovy tvorby je volba symptomatických vizuálních rejstříků jednotlivých historických epoch jako média pro jejich figurální reinterpretaci. Divák se tak může setkat s bezhlavými monstry oděnými v jakýsi kvazi-kyrys, anebo se dívá do očí krystalu krajky límce kabátce bez těla.
Jak si je možno z předešlého domysleti, případný návštěvník Kudělova malířského ateliéru se nepochybně také stane součástí malířské hry s dějinnými obsahy portrétní tvorby sublimující výsledným tvarem, jemuž je možno rozumět jako echům portrétů Diega Velázqueze, buřince Reného Magritta či tubismu Fernanda Légera a v neposlední řadě i úsměvu Marilyn Monrou z dílny Andyho  Warhola.

 

Galerie Millennium