Redakce České galerie zaměstnává lidi znevýhodněné na trhu práce, nabízí jim příležitost uplatnit svoje vzdělání a talent v kultuře. Současně podporuje tvůrce, kteří mají zkušenost s duševním onemocněním, prezentací jejich děl a příběhů ve Skupině F. Již 20 let vydáváme tištěný přehled výstav výtvarného umění, který je zdarma k dispozici v kavárnách a galeriích. V roce 2017 jsme otevřeli zpravodajský a recenzní portál www.ceskegalerie.cz. Prosazujeme zájmy lidí se zdravotním znevýhodněním a vzděláváme veřejnost v oblasti destigmatizace, propojujeme témata duševního zdraví a výtvarného umění, pořádáme přednášky, besedy, výtvarné dílny a autorská čtení. Účastníme se celorepublikové kampaně Týdny pro duševní zdraví. Redakce České galerie je součástí neziskové organizace Fokus Praha, která již téměř 30 let podporuje lidi se zkušeností s duševním onemocněním. Tím, že nás podpoříte, přispějete na udržitelný chod redakce České galerie a realizaci výstav a doprovodných programů Skupiny F. Cíl: 100 000,-Kč Srdečně děkujeme!!!  Fokus Praha, z.ú. Praha www.fokus-praha.cz

Marcel Duchamp jako předpona našeho času 

Marcel Duchamp jako předpona našeho času
Galerie Václava Špály, Národní 30, Praha 1 
19. březen 2019 - 24. březen 2019

Praha 1, Galerie Václava Špály

https://www.galerievaclavaspaly.cz/cs/vystava/predpona-naseho-casu


Autor projektu Jiří David
Ve dnech 19.3 – 24.3. 2019 si v galerii Václava Špály připomeneme mimořádným projektem ojedinělou výstavu Marcela Duchampa, která zde probíhala přesně před 50 lety.
MARCEL DUCHAMP JAKO PŘEDPONA NAŠEHO ČASU
21.3.1969 se ve Špálově galerii otevřela výstava umělce, který ve dvacátém století zásadně změnil paradigma i smysl vizuálního umění. Výstavu připravil Jindřich Chalupecký, významný český výtvarný a literární teoretik a kritik, esejista, historik umění, a představil tak poprvé a naposledy v České republice díla Marcela Duchampa. Ten byl již sice v té době skoro půl roku po smrti, přesto byla jeho výstava pro zdejší malé, avšak dychtivé umělecké prostředí podstatná a průlomová.
Všichni dnes známe jméno Duchamp, jež by se však asi už nemělo ani vyslovovat, neboť do svého vyslovení nutně strhává veškerou současnou progresivitu a tím ji zároveň umlčuje.
Píše se rok 2019 a ve Špálově galerii se jeho jméno po padesáti letech opět objevuje... Zpřítomňuje se v prázdnotě galerijního prostoru... Když ale mluvím o prázdnotě, nemám na mysli nicotu, ale spíše neomezený potenciál pro cokoli: cokoli se může objevit, změnit, zmizet. Vědomí otevřenosti, které lidé zakoušejí, když nechají mysl volně spočívat, bývá nazýváno prázdnotou. A protože podstatou naší mysli je prázdnota, jsme nadáni schopností zažívat potenciálně neomezenou škálu myšlenek, pocitů a vjemů. Dokonce i neporozumění prázdnotě je jev, vyvstávající z prázdnoty.
Jiří David

Galerie Václava Špály