Mikuláš Medek  Mikuláš Medek
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Očkova 5, Roudnice nad Labem 
6. prosinec 2018 - 10. únor 2019

www.galerieroudnice.cz/vystava-galerie-roudnice-mikulas-medek.html


Recenze:  Dokonalost je krásou pro existenci — Komorní retrospektiva Mikuláše Medka v Roudnici

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem otevřela před 30 lety velkou retrospektivní výstavu Mikuláše Medka. Ocitla se v přímém sousedství s úvodní částí stálé expozice, kde je trvale vystaven soubor obrazů Antonína Slavíčka z daru zakladatele galerie Augusta Švagrovského. Ve výstavním sále se tak setkalo dílo dvou zástupců rodiny – děda a vnuka, aniž by se jednalo o vzájemnou konfrontaci. Spíše se jen potvrdila genetická vazba.

Připravovaná výstava připomene význam Medkova díla a jeho inspirativní kořeny. Neklade si nárok na rozsáhlou prezentaci, bude koncipována jako analýza několika uzlových bodů, které utvářely charakter Medkova výtvarného jazyka. Dotkne se první etapy, kdy zkoumal vegetativní procesy, připomene úzkost, pocit osamělosti a ohrožení charakteristické pro surrealistické období. Stav tísně postupně narůstal, stala se všeobsáhlou, a proto Medek změnil výtvarnou strukturu obrazu. Tento přerod bude ve výběru obrazů detailněji představen jako hlavní osa jeho uměleckého odkazu. Medek svěřil váhu výrazu barvě – základními tóny byly červená a modrá. I když člověk není na plátně zobrazen, všechno se odehrává skrze něho, je v procesu tvorby stále přítomen svým tělem, svou psychickou i citovou stránkou, celou svou bytostí. Medkovo poselství neskončilo dobou svého působení, v odcizeném světě je stále přítomné. Jeho aktuálnost potvrdí připravovaná výstava.

 

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem