Transformace geometrie / Sbírka Grauwinkl a Velfl 

Transformace geometrie / Sbírka Grauwinkl a Velfl
Galerie hlavního města Prahy - Městská knihovna, 2. patro, Mariánské náměstí 98/1, Praha 1 - Staré Město 
28. listopad 2018 - 31. březen 2019

Praha 1, Galerie hlavního města Prahy - Městská knihovna, 2. patro

http://ghmp.cz/vystavy/transformace-geometrie-sbirky-siegfried-grauwinkel-berlin-a-miroslav-velfl-praha/


kurátorky: Hana Larvová, Ljuba Beránková

Výstavní projekt Galerie hlavního města Prahy Transformace geometrie představuje na profilu dvou významných soukromých sbírek – Sammlung Siegfried Grauwinkel, Berlín a sbírky Miroslava Velfla z Prahy, mimořádná díla významných českých i zahraničních umělců, která vycházejí z reduktivních geometrických, respektive strukturálních konceptů. Poprvé v tomto rozsahu zprostředkovává divákům vzájemný dialog dvou sběratelských strategií v rámci stejného tématu, který zároveň vytváří zajímavý prostor pro uvažování o jejich spojitostech a naopak rozdílnostech. 

Berlínský sběratel Siegfried Grauwinkel buduje svou sbírku již přes třicet let. Z původně širšího konceptu své sbírky se postupně přeorientoval na konkrétní umění a geometrické formy obecně, které v současnosti rozšiřuje o příklady fundamentální a radikální malby. Také dlouhodobě budovaná sbírka českého sběratele Miroslava Velfla měla původně širší záběr; v posledních letech se však sběratel zcela soustředil na konstruktivistické tendence českého i zahraničního umění období od šedesátých let dvacátého století až do počátku nového tisíciletí.

 

Galerie hlavního města Prahy - Městská knihovna