„Nahoře bez, dole taky – Topless, bottom, too“ Martin Velíšek 

„Nahoře bez, dole taky – Topless, bottom, too“ Martin Velíšek
Galerie kritiků, Palác Adria 1. patro, Jungmannova 31, Praha 1 
31. říjen 2017 - 26. listopad 2017

Praha 1, Galerie kritiků

Koncept maleb Martina Velíška (1968) představuje pohled na svět kolem nás s vědomím jeho nedokonalosti, či spíše krásy, kterou tato nedokonalost generuje. Ideál nebo erotika totiž neleží ve středu autorova zájmu. Modelkami nejsou „modelky“, ale reálné postavy – s modřinami na těle, špinavými dlaněmi, pihami, brýlemi či plavkami. Výstava zahrnuje 10 hyperrealistických aktů v životní velikosti, doplněných o drobné objekty, kresby a fotografie.

The painting concept of Martin Velíšek (1968) represents a view on the world around us with the awareness of its imperfection, or rather the beauty this imperfection generates. Ideal or erotic does not lie in the center of the artist‘s interest. Models are not ‚models‘ but real characters - with bruises on the body, dirty palms, freckles, glass or swimsuits. The exhibition includs 10 hyperrealistic life size acts, completed with small objects, drawings and photos.

Kurátor / Curator: Prof. Miroslav Petříček, Ph.D.

Galerie kritiků