Jaroslav Valečka: Báchorky a balady  

Jaroslav Valečka: Báchorky a balady
Galerie kritiků, Palác Adria, Jungmannova 31, Praha 1 
6. říjen 2020 - 6. prosinec 2020

Praha 1, Galerie kritiků

Výstava obrazů, jež umělec namaloval zejména za poslední dva roky, vychází z různých vesměs bizardních příběhů, které se váží k jeho dětství a rodnému kraji v Sudetech. Před 2. světovou válkou ho obývali především německy mluvící obyvatelé, avšak po válce byla většina tohoto obyvatelstva vyhnána. Malířovy krajinné scenérie tentokrát sdělují zapomenuté příběhy.
kurátorka: Vlasta Čiháková Noshiro

Galerie kritiků