Ambit Strahovského kláštera

Strahovské nádvoří 1/132, Praha 1 – Hradčany

www.strahovskyklaster.cz

Telefon: +420 233 107 704

Otevřeno denně: 9:30 - 11:30; 12:00 - 17:00


Původní románské křížové chodby o délce 40 metrů byly rekonstruovány na přelomu 16. a 17. století. Na jejich vnitřních stěnách je dochováno románské kvádříkové zdivo z opuky. Ve východní části je částečně rekonstruován vstup do románské kapitulní síně. Na nárožích jsou z části dochovány fresky Siarda Noseckého z r. 1727 s náměty ze života sv. Norberta.

Recenze

Milenec života Jan Grimm stále spojuje lidi

Výstavy

Města Otakarova02. červenec 201801. srpen 2018
Jan Grimm – Retrospektiva07. duben 201830. květen 2018
Miloslav Troup – Vzhůru srdce!09. listopad 201701. leden 2018