První světová válka v životě Pražanů 

První světová válka v životě Pražanů
Muzeum hlavního města Prahy, Na Poříčí 52/1554, Praha 8 
25. říjen 2017 - 29. prosinec 2017

Praha 1, Muzeum hlavního města Prahy

Venkovní výstava před budovou muzea


Venkovní výstava přiblíží obraz života obyvatel Prahy v období první světové války. Prostřednictvím dobové fotodokumentace a vybraných tisků ze sbírek Muzea hlavního města Prahy budou mít návštěvníci výstavy možnost si připomenout nejen odvrácenou stranu událostí na frontě, ale i poslední léta pozvolného pádu rakousko-uherské monarchie. 

Na dvanácti panelech budou nastíněny jednotlivé tematické celky spjaté se životem v zázemí, ať již v souvislosti s mobilizací, lékařskou péčí, koordinovanou pomocí obětem války, nebo neblahými důsledky zásobovací krize.

Chronologicky pokryje výstava období od vyhlášení války Rakouska-Uherska Srbsku koncem července 1914 po demonstrace v centru Prahy během generální stávky 14. října 1918.

 

Muzeum hlavního města Prahy