Jan C. Löbl: Looking for 20´ 

Jan C. Löbl: Looking for 20´
Dům umění Ústí nad Labem, Masarykova 14, Ústí nad Labem 
29. září 2020 - 30. říjen 2020

Ústí nad Labem, Dům umění Ústí nad Labem

Všechna přítomnost ve své temporální nahotě směřuje k budoucnosti a vrací se k minulému anebo toto minulé přijímá.“ Emmanuel Levinas

Vystavující: Jan C. Löbl
Kurátorka: Adéla Machová

Připravujeme pro Vás výstavu textilního designéra Jana C. Löbla, která představí nově zpracované rozličné vzory, vzorníky, dekory z období počátku 20. století vznikající v továrnách v Krušných horách. Vizuální otisky specifické textilní paměti jsou vrstveny, kombinovány, digitalizovány a nahlíženy z nového úhlu pohledu, a to nejen díky novým technologiím, ale i řízenou chybou, kdy jsou narušeny autorem ručně během tisku. Můžete se těšit na vzorníkovou mapu, konfrontaci segmentů minulosti s přítomností digitálního přesahu, na odhalení nalezených dezénů a jejich proměny. Přijďte objevit svět plný dekorů odhalující minulé i současné vizuální prostředí a textilní historii zdejšího kraje.

Sólová výstava Jana C. Löbla, který studuje doktorský obor Vizuální komunikace na Fakultě umění a designu UJEP, přiblíží tvůrčí přístupy užívané v rámci jeho disertační práce (vedoucí disertačního projektu: prof. Zdena Kolečková).

O AUTOROVI:
Jan C. Löbl je designér a pedagog, vedoucí ateliéru Oděvní a textilní design na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. V současné době dokončuje svůj doktorandský projekt L O O K I N G vycházející z textilní a oděvní historie Krušnohoří. Ve spolupráci s regionálními muzei zkoumá textilní identitu severočeského kraje tím, že vytváří autorské raporty, rastry a digitální plošné tisky, které využívá při návrzích pro vlastní fashion kolekci a výrobu Löblhof & Artgrund – Design ze Severu. Navrhuje a realizuje kostými a výpravu pro Divadlení spolek Kašlar, Činoherní studio v Ústí nad Labem, Divadlo 6-16, Divadlo Polárka či Moravské divadlo Olomouc. Jan C. Löbl vystudoval Ateliér textilní tvorby na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. Od roku 2001 pořádá uprostřed léta umělecké sympózium

Dům umění Ústí nad Labem