Mariana Alasseur: Zelená krajina 

Mariana Alasseur: Zelená krajina
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Očkova 5, Roudnice nad Labem 
25. červen 2020 - 31. říjen 2020

Roudnice nad Labem, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem

Mariana Alasseur (*1977) je českou umělkyní, úzce spojenou s Roudnicí a Podřipskem. Absolvovala Akademii výtvarných umění v Praze (1999) a École Nationale Supérieure des Beaux Arts de Nancy ve Francii (2002). V současnosti aktivně tvoří a vystavuje v mnoha českých i zahraničních galeriích. 

V roce 2020 připravila pro roudnickou galerii objekt Zelená krajina, který vychází z jejího malířského díla (barevná skvrna), avšak zhmotňuje se do prostorové instalace, výrazně propojené s kontextem daného místa. Autorka vyjadřuje minimalistickými prostředky nejen své výtvarné cítění, ale také dílu vtiskává silný symbolický význam, reflektující současnou ekologickou a společenskou situaci.

"Zelená krajina
Světlo jako hmota, zdroj, počátek.
Symbolika světla jako povzbuzení na cestě. Příroda jako dar a původní zdroj energie, ze kterého vše vzniká i zaniká.
Věčné světlo hodné ochrany."

Kurátor: Miroslav Divina

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem