Pavel Korbička: Strukturace prostoru 

Pavel Korbička: Strukturace prostoru
Dům umění a kostel sv. Václava v Opavě, Pekařská 12 
17. leden 2020 - 2. srpen 2020

Opava, Dům umění a kostel sv. Václava v Opavě

Pavel Korbička vytvořil specifickou instalaci neonových světel, která reaguje na skryté rytmické řády prostoru kostela sv. Václava. Světlo, které vytváří synergii a mění perspektivu zažitého vnímání prostoru, je jeho hlavním vyjadřovacím prostředkem. Úvahy o proměnách daného prostoru nás přenáší do jiných vjemových dimenzí a dovolují nám takřka levitovat nad naší každodenností.

Dům umění a kostel sv. Václava v Opavě