Jaroslav J. Alt: akvarely 

Jaroslav J. Alt: akvarely
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Očkova 5, Roudnice nad Labem  
20. únor 2020 - 7. červen 2020

Roudnice nad Labem, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem

Malíř, restaurátor, pedagog a básník Jaroslav J. Alt (*1950) představí výběr ze své malířské tvorby z nedávných let. Jeho dílo, vyznačující se smyslovostí a procítěností zachycovaného námětu, vystihuje jednoduchými a skromnými prostředky hluboký význam přírody a skutečností kolem nás. Obrazy a akvarely budou prezentovány prostřednictvím komorní výstavy ve foyer roudnické a galerie.

Jaroslav Alt absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze, přičemž vedle restaurátorské činnosti má na kontě několik úspěšných výstav a řadu realizací ve veřejném prostoru. Příkladem může být obrazový triptych Jsem, který jsem umístěný v modlitebně Církve československé husitské v Roudnici nad Labem. Zároveň působí jako pedagog na Fakultě humanitních studií UK v Praze, je také výraznou osobností Fakulty restaurování Univerzity Pardubice.

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem