Michaela Thelenová: Přes kopec 

Michaela Thelenová: Přes kopec
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Očkova 5, Roudnice nad Labem 
7. listopad 2019 - 9. únor 2020

Roudnice nad Labem, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem

 

Fotografka Michaela Thelenová (*1969), rodačka ze severočeského Chomutova, působí jako výrazný tvůrčí solitér na české výtvarné scéně již od poloviny 90. let, kdy ukončila studium na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Své alma mater i městu Ústí nad Labem zůstala Michaela Thelenová věrná i po ukončení studia a v současné době úspěšně vede již několik let na Fakultě umění a designu ateliér Digitální média. Ve svém rozsáhlém uměleckém díle, v jehož ohnisku leží analogová i digitální fotografická tvorba, do níž rozličnými způsoby dále zasahuje, intenzivně zkoumá vztahy mezi fotografickým dílem a realitou, často také mezi skutečným světem a tím virtuálním. Ve své tvorbě často řeší základní otázky lidské identity a vztahu člověka k místu, a to na příkladech zcela banální všednodennosti. V roce 2003 se Michaela Thelenová stala finalistkou Ceny Jindřicha Chalupeckého. S organizátory Ceny, Společností Jindřicha Chalupeckého roudnická galerie spolupracuje při projektu uvedení aktivit SJCh na půdu některých vybraných regionálních galerií.

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem