Mohylový hrob z Libně 

Mohylový hrob z Libně
Muzeum hlavního města Prahy, Na Poříčí 52/1554, Praha 8 
27. červen 2017 - 1. říjen 2017

Praha 1, Muzeum hlavního města Prahy

Další výstava ze série PŘEDMĚT SEZÓNY ve speciální vitríně na podestě hlavní budovy muzea.

V roce 1890 byl v zahrádce před novou libeňskou synagogou objeven hrob s kostrou (místo nálezu je vyznačeno v dobovém plánu města). Kostra ležela v hrobě natažená na zádech s rukama podél těla, hlavou směřovala k východu. Na jejím hrudním koši se nacházel keramický džbán a vedle něj byly napříč těla rovnoběžně položeny dvě bronzové jehlice. 

Nálezy z hrobu zachránil a předal do Musea královského města Prahy (dnešní Muzeum hlavního města Prahy) Břetislav Jelínek, romantický historik, sběratel a tehdejší ředitel muzea. Podobu hrobu sám vlastnoručně rekonstruoval na akvarelu s vícero archeologickými nálezy z okolí staré Balabenky.

Muzeum hlavního města Prahy