Domov / die Heimat 

Domov / die Heimat
Dům umění Ústí nad Labem, Klíšská 1101/129a, Ústí nad Labem 
26. září 2019 - 25. říjen 2019

Ústí nad Labem, Dům umění Ústí nad Labem

 

Kde domov můj? Co a koho potřebujeme, abychom se cítili jako doma? Jak důležitý je pro vás váš domov?
Výstava si s různými uměleckými pozicemi klade za cíl pohybovat se mezi póly: domovem jako „místem blahobytu“ ve všech jeho nestoudnostech, normálnosti, bezpečí a štěstí, ale i domovem jako „místem plném nejistot“, které přicházejí zevnitř i zvenčí.

„Nikdo nesmí být vystaven svévolnému zasahování do svého soukromí, rodiny, domova nebo korespondence, ani útokům na jeho čest a pověst. Každý má právo na ochranu ze zákona před takovými zásahy nebo útoky. “
(lidská práva, článek 12)

Můžeme říci, že domov je všeobecným pojmem, ale přesto je pro každého odlišný a jedinečný. Tato jedinečnost nám nebrání uvědomit si, že některé domovy, jsou si podobné a jiné ne. V rámci výstavy budou diskutovány jak odlišnosti, tak obecné aspekty domova.
Jaké je to mít svůj domov a ztratit jej? Co to pro společnost znamená, když spekulanti nemovitostí sledují maximalizaci zisku a nezajímají se, zda lidé ztratí své domy nebo byty? Jaké podmínky potřebujeme, aby každý měl svůj vlastní domov? Možná si myslíme, že domov je velmi soukromá záležitost, ale je to téma nám všem společné a třeba jej probírat a chránit.
Zveme vás do nových prostor Domu umění Ústí nad Labem, abyste se s námi podělili o své myšlenky o domově a pokusili se z dočasného galerijního prostoru vytvořit domov pro umění a pro všechny milovníky umění z Ústí nad Labem, ale i odjinud.

Výstava představí devět různých pohledů na témata Domova. Umělci, kteří se výstavy zúčastní, jsou z České republiky a Německa a kurátoři.

Kurátorský tým: Zuzana Doleželová (CZ), Denise Ackermann (DE)

Vystavující umělci: Jiří Dvořák (CZ), Martin Herold (CZ), Antje Guske (DE), Marianna Alasseur Látalová (CZ), Lemos&Lehmann (DE), Nora Mesaros (DE), Jáchym Myslivec (CZ), Johan Schäfer (DE)

Dům umění Ústí nad Labem