Pavel Forman: Self-fee 

Pavel Forman: Self-fee
Dům umění Opava, Pekařská 12, Opava 
26. červen 2019 - 25. srpen 2019

Opava, Dům umění Opava

Výstava obrazů Pavla Formana představí autorovu malířskou tvorbu z let 2017–2019. Jde tedy o velmi aktuální výběr, který vznikl z velké části po přesunutí Formanova ateliéru do Ostravy na podzim 2017.

Název výstavy je slovní hříčkou vycházející z novodobého fenoménu selfie, tedy z určité formy sebereflexe a následné prezentace sebe sama v digitálním prostředí. Toto sebevnímání a následný autoportrét, který nabízíme jiným, je mnohdy jen zmanipulovanou iluzí. Self-Fee můžeme číst na více rovinách. Jedna z nich je: sám sobě zpoplatněn.
Na výstavě je k vidění kolem tří desítek maleb, které se z větší části věnují portrétu, autoportrétu či jejich deformovaným fragmentům.

 

Dům umění