Eugenio Percossi: Death is Cool 

Eugenio Percossi: Death is Cool
GASK - Galerie Středočeského kraje, Barborská 51-53, Kutná Hora 
19. květen 2019 - 1. září 2019

Kutná Hora, GASK - Galerie Středočeského kraje

Výstava multimediálního italského umělce žijícího na zámku v nedalekých Třebešicích u Kutné Hory prezentuje nejnovější soubor velkoformátových hyperrealistických maleb, v nichž Eugenio Percossi zpracovává tradiční umělecký námět mementa mori z pozice současného tvůrce. Této malířské sérii z let 2017–2019 předcházely experimenty s „upomínkou smrti“ na poli fotografie, grafiky, ready-made i performance. Vystavené existenciální malby inspirované renesančním portrétním mistrem Giovannim Battistou Moronim jsou pokusem o uměleckou syntézu zdánlivě nespojitelného: obrácení k osobní spiritualitě s běžně rozšířenou módní estetikou smrti. Malířskou sérii rámuje zvuková instalace Cuckoo a videoart Death is cool z roku 2010, které dokládají práci s rozličnými uměleckými médii a totožným tématem v dlouhodobějším časovém horizontu. Předkládané soubory svou vícevrstevnatostí, obohacenou o působivou hudební složku v podobě Bachovy skladby Agnus Dei, posilují celkové vyznění instalace.

 

GASK