Mánie Josefa Portmana 

Mánie Josefa Portmana
Městská galerie Litomyšl - Dům U Rytířů, Smetanovo nám. 110, Litomyšl 
15. červen 2019 - 8. září 2019

Litomyšl, Městská galerie Litomyšl - Dům U Rytířů

Velkoryse koncipovaná výstava, jejíž vernisáž proběhne v sobotu 15. června od 17 hodin před domem U Rytířů, připomene životní i profesní osudy litomyšlského rodáka, bibliofila Josefa Portmana. Rozšíří dosavadní povědomí o jeho práci a sbírce, ale také přehodnotí některá přetrvávající klišé vztahující se k jeho osobě. Zatímco jeho přítel Josef Váchal, autor výmalby dvou místností domu, současného Portmonea, je dnes všeobecně znám, svérázný Portman zůstal jako démonický uzurpátor uměleckých děl ve Váchalově stínu. Portman bude na výstavě prezentován nejen svou vydavatelskou činností, ale také jako vytrvalý sběratel, rozporuplný mecenáš a milovník umění. Jako bibliofil a amatérský tiskař stál za vznikem mnoha zajímavých knižních titulů, nezřídka vydaných jen v jednom nebo několika málo výtiscích, často doplněných důmyslným výběrem výtvarného doprovodu. Neostýchal se oslovit ke spolupráci takové umělce, jakými byli např. Jan Konůpek, Zdenka Braunerová, Vojtěch Preissig, Milada Marešová, Josef Čapek nebo Karel Svolinský. Z literátů patřili k jeho nejoblíbenějším Charles Baudelaire, Otokar Březina, Paul Claudel, Jaroslav Durych, Eugène Demolder, Gustav Flaubert, Franz Kafka, Pierre Louÿs a Miloš Marten. Přestože Portman celoživotně působil v Litomyšli, charakter, rozpětí a výsledky jeho činnosti přesáhly hranice jeho rodného regionu a v určitém směru také hranice tehdejšího Československa. Navázal např. kontakty s Georgesem Rouaultem, Georgem Groszem nebo Albertem Schamonim. Stal se také jedním z prvních nakladatelů, kteří u nás vydali ilustrované texty Franze Kafky. Zvláštní pozornost bude na výstavě věnována Portmanově sbírce výtvarného umění.

Josef Portman svými dary významně obohatil fondy litomyšlské Městské galerie i Památníku národního písemnictví v Praze, jemuž věnoval podstatnou část svého celoživotního díla. A právě ve spolupráci těchto institucí vznikla tato rozsáhlá výstava, která vůbec poprvé komplexně představí Litomyšlanovu osobnost a jeho rozmanitou sbírku – kresby, malby, grafiky, ex libris, užité umění, plastiky, fotografie, knižní tvorbu, tiskařské štočky, ale i archivní materiály. Kurátorkami tohoto výstavního projektu jsou PhDr. Vilma Hubáčková, CSc., a PhDr. Bronislava Rokytová, Ph.D., z Památníku národního písemnictví, jež při jeho přípravě vyšly z témat, která zpracovaly ve své nedávno vydané knize Josef Portman (1893–1968). Na pomezí bibliománie. Podoba výstavy, jež se koná i díky velkorysé finanční podpoře Ministerstva kultury ČR ve výši 376 000 Kč, částce 20 000 Kč poskytnuté Pardubickým krajem a také tradičním místním sponzorům – firmě Langhamer a Vinárně „U Mydláře“, je dílem pražského architektonického studia ASGK Design a litomyšlského grafického studia wwworks.  Záštitu nad ní převzali Roman Línek, 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje, a starosta Litomyšle Daniel Brýdl. Přístupná bude do 8. září, a to v rámci festivalu Smetanova výtvarná Litomyšl. 

 

Městská galerie Litomyšl - Dům U Rytířů