Redakce České galerie zaměstnává lidi znevýhodněné na trhu práce, nabízí jim příležitost uplatnit svoje vzdělání a talent v kultuře. Současně podporuje tvůrce, kteří mají zkušenost s duševním onemocněním, prezentací jejich děl a příběhů ve Skupině F. Již 20 let vydáváme tištěný přehled výstav výtvarného umění, který je zdarma k dispozici v kavárnách a galeriích. V roce 2017 jsme otevřeli zpravodajský a recenzní portál www.ceskegalerie.cz. Prosazujeme zájmy lidí se zdravotním znevýhodněním a vzděláváme veřejnost v oblasti destigmatizace, propojujeme témata duševního zdraví a výtvarného umění, pořádáme přednášky, besedy, výtvarné dílny a autorská čtení. Účastníme se celorepublikové kampaně Týdny pro duševní zdraví. Redakce České galerie je součástí neziskové organizace Fokus Praha, která již téměř 30 let podporuje lidi se zkušeností s duševním onemocněním. Tím, že nás podpoříte, přispějete na udržitelný chod redakce České galerie a realizaci výstav a doprovodných programů Skupiny F. Cíl: 100 000,-Kč Srdečně děkujeme!!!  Fokus Praha, z.ú. Praha www.fokus-praha.cz

Diplomky 2019 

Diplomky 2019
Dům umění Ústí nad Labem, Klíšská 1101/129a, Ústí nad Labem, Galerie Emila Filly, Jateční 1588/49, Ústí nad Labem 
30. květen 2019 - 27. červen 2019

Ústí nad Labem, Dům umění Ústí nad Labem

 


Diplomky 19 — Výstava magisterských a bakalářských prací studentů Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Výstava závěrečných prací studentů ústecké umělecké fakulty se koná se v prostorách Domu umění Ústí nad Labem a v Galerii Emila Filly a patří k nejdůležitějším událostem akademického roku. Pro studenty je to dosažení závěrečné mety, konečný výsledek jejich studia. Své práce budou obhajovat v průběhu června. Závěrečné práce představují také přehlídku školy jako umělecké a vzdělávací instituce. Diplomky i bakalářky ilustrují
svobodnou a tvůrčí atmosféru školy, zaměření na aktuální umělecké a designové trendy, stejně jako jedinečné řešení a zajímavé řemeslné zpracování. Většina realizací také ukazuje profesionální technické zázemí ústecké umělecké fakulty.

 

Komisařky expozic: Martina Johnová a Eva Mráziková
Grafické zpracování: Monsters – Pavel Frič a Michaela Labudová

Zveme Vás na slavnostní zahájení výstav závěrečných prací studentů Fakulty umění a designu, které se uskuteční ve středu 29. května 2019 v 17 hodin v Galerii Emila Filly. Výstavy uvede děkan fakulty doc. Mgr. A. Pavel Mrkus. Raut bude probíhat od 18 do 22 hodin v Domě umění Ústí nad Labem. Afterparty od 22 hodin v prostorách FUD.

Magisterské práce budou vystaveny v Domě umění Ústí nad Labem a v Galerii Emila Filly do 27. června 2019.
Bakalářské práce budou vystaveny v ateliérech Fakulty umění a designu do 13. června 2019. V den zahájení budou přístupny od 14 do 18 hodin.
Magisterské práce / 30. 5.—27. 6. 2019
Dům umění Ústí nad Labem – Klíšská 1101/129a, Ústí nad Labem
Galerie Emila Filly – Jateční 1588/49, Ústí nad Labem
Bakalářské práce / 30. 5.—13. 6. 2019
Fakulta umění a designu UJEP – Pasteurova 9, Ústí nad Labem

Dům umění Ústí nad Labem