Miloš Michálek: Vyryto do paměti 

Miloš Michálek: Vyryto do paměti
GASK - Galerie Středočeského kraje, Barborská 51-53, Kutná Hora 
7. duben 2019 - 9. červen 2019

Kutná Hora, GASK - Galerie Středočeského kraje

 


Kurátor: Richard Drury

Grafik a pedagog Miloš Michálek (1949) se soustavně věnuje technice tisku z dřeva a jiných jemně strukturovaných povrchů, které již nesou stopy i jizvy po interakci s člověkem. Takto vzniklé grafické listy se stávají symbolickou vizuální kronikou fenoménu paměti. Na své výstavě v rámci cyklu Přesahy grafiky představí autor reprezentativní výběr z díla z posledních třiceti let.

GASK