Igor Hosnedl: Smaragdový sirup sadu slibů 

Igor Hosnedl: Smaragdový sirup sadu slibů
Fait Gallery, Ve Vaňkovce 2, Brno 
5. červen 2019 - 17. srpen 2019

Brno, Fait gallery

www.faitgallery.com/current-and-upcoming/events/292.html


Vernisáž: 5. 6. 2019 v 19.00
Kurátor: Domenico de Chirico

Podle Carla Gustava Junga jsou protikladem persony já obyvatelé nevědomí neboli archetypy. Ty jsou definovány jako archaické pozůstatky psýché a jako takové jsou přítomny už od narození. Funkcí takzvaných archetypů je tedy dát vzniknout bytostnému já a umožnit mu zatřást stromy v sadu slibů, poranit je a získat tak metaforické symboly vítězství podobně jako pryskyřici ze stromu. Malba Igora Hosnedla, procházející přes kresbu a využívající archetypy jako automatickou kresbu, existuje ještě předtím, než se štětec namočí do barvy.

Fait Gallery