Národní galerie - budoucí palác 

Národní galerie - budoucí palác
Veletržní palác - NGP, Dukelských hrdinů 47, Praha 7 
1. březen 2019 - 22. září 2019

Praha 7, Národní galerie Praha - Veletržní palác

Kurátorka: Helena Doudová

Výstava u příležitosti vyhlášení soutěže na transformaci Veletržního paláce
Budoucí palác připomíná formou narativního oblouku existenci Veletržního paláce v posledních devadesáti letech. Palác provází pohnutý osud, je ztělesněním modernistických pasáží v duchu transparence, materiálů skla a železa, jak připomíná Walter Benjamin v Passagen-Werk. Palác Pražských vzorkových veletrhů vznikl v letech 1925 až 1928 jako největší budova své doby, s dlouhými koridorovými pasážemi lemovanými skleněnými výlohami, určenými pro žádostivý pohled korzujícího diváka. Architektura, jíž se obdivoval i Le Corbusier. Zničující požár v roce 1974 zapříčiněný nepozorností lakýrníků znamenal zlom i nové vzepětí, v ustavení paláce pro Národní galerii. Ta strohou modernistickou architekturu využívá k prezentaci moderního a současného umění – lesk komodit nahradil lesk umění v současnosti.
Funkce paláce se zdaleka nevyčerpaly a bude nutné pro Veletržní palác zvážit nové, budoucí hybridní programy. Laserová instalace na fasádě Veletržního paláce promítne během Grand Openingu historické, současné i budoucí programy, jako je kavárna, biograf, pošta, ale i mediatéka, galerie, a další. Je úkolem pro současné architekty zformulovat vizi pro Budoucí palác.
Výstava tematicky doplňuje aktuální sbírkovou expozici 1918–1938: První republika a vznikla ve spolupráci NGP s Kolmo a Loom the Moon.

 

Veletržní palác - Mezanin - NGP