Redakce České galerie zaměstnává lidi znevýhodněné na trhu práce, nabízí jim příležitost uplatnit svoje vzdělání a talent v kultuře. Současně podporuje tvůrce, kteří mají zkušenost s duševním onemocněním, prezentací jejich děl a příběhů ve Skupině F. Již 20 let vydáváme tištěný přehled výstav výtvarného umění, který je zdarma k dispozici v kavárnách a galeriích. V roce 2017 jsme otevřeli zpravodajský a recenzní portál www.ceskegalerie.cz. Prosazujeme zájmy lidí se zdravotním znevýhodněním a vzděláváme veřejnost v oblasti destigmatizace, propojujeme témata duševního zdraví a výtvarného umění, pořádáme přednášky, besedy, výtvarné dílny a autorská čtení. Účastníme se celorepublikové kampaně Týdny pro duševní zdraví. Redakce České galerie je součástí neziskové organizace Fokus Praha, která již téměř 30 let podporuje lidi se zkušeností s duševním onemocněním. Tím, že nás podpoříte, přispějete na udržitelný chod redakce České galerie a realizaci výstav a doprovodných programů Skupiny F. Cíl: 100 000,-Kč Srdečně děkujeme!!!  Fokus Praha, z.ú. Praha www.fokus-praha.cz

Architektura Pardubic a okolí – Anglobanka Josefa Gočára 

Architektura Pardubic a okolí – Anglobanka Josefa Gočára
Východočeská galerie v Pardubicích - Dům u Jonáše, Pernštýnské nám. 50, Pardubice 
8. duben 2019 - 9. červen 2019

Pardubice, Východočeská galerie v Pardubicích - Dům U Jonáše

 


Kurátorka výstavy: Vanda Skálová

Další výstavní medailon cyklu Architektura Pardubic a okolí je věnován novostavbě Anglo-československé banky Josefa Gočára. Pardubická filiálka této banky byla vybudována v první polovině dvacátých let 20 st. v nejtěsnějším sousedství historického centra města a jedné z jeho klíčových památek – Zelené brány. Byla v pořadí druhou pardubickou realizací architekta Josefa Gočára po Winternitzových mlýnech a vznikla v období intenzivní stavební činnosti, která formovala střed města v zajímavém dialogu historických a soudobých stavebních stylů. Vedle příběhu pardubické stavby je zajímavá i širší souvislost Gočárovy projekční aktivity, realizované kolem poloviny dvacátých let pro tento bankovní dům. Galerie již tradičně na přípravě projektu spolupracuje s Národním technickým muzeem, Východočeským muzeem v Pardubicích a Státním okresním archívem v Pardubicích. Zajímavé materiály ke Gočárově spolupráci s Anglobankou zpřístupní též archivní fond České národní banky.
Nad výstavou převzal záštitu Roman Línek,
první náměstek hejtmana Pardubického kraje.
POŘADY K VÝSTAVĚ:
středa /15.5./ 17:00/ Dům U Jonáše
přednáška: Winternitzovy automatické mlýny – Transformace ke kulturním účelům v kontextu kulturních fabrik ve střední Evropě, Tereza Nováková
úterý /21.5./ 17:00/ Dům U Jonáše
komentovaná prohlídka výstavy Anglobanka Josefa Gočára, Vanda Skálová
středa /5.6./ 10:00/ Dům U Jonáše
komentovaná prohlídka výstavy Anglobanka Josefa Gočára, Vanda Skálová

VČG Pardubice, Dům U Jonáše