Poddajné objekty - skutečné pocity 

Poddajné objekty - skutečné pocity
Dům umění Ústí nad Labem, Klišská 1101/129a, Ústí nad Labem 
21. únor 2019 - 30. březen 2019

Ústí nad Labem, Dům umění Ústí nad Labem

 


Kurátoři: Václav Janoščík a Martina Johnová

Kapitalismus skutečně vytvořil bohatství, neboť je našel tam, kde je ostatní neviděli. Tak stvořil například krásu, zdraví nebo mládí jako bohatství, neboli jako vlastnosti, jež vás vlastní. (Tiqqun)
Aktuální výstavní projekt si bere jako inspiraci téma postavu (mladé) dívky, jak s se s ní můžeme setkat v dílech od Tiqqun (1999), Deleuze a Guattariho (1980), nebo Witolda Gombrowitze (1937). Představuje mladou generaci českých umělkyň a umělců, pro které je postava mladé dívky vědomým i nezamýšleným vodítkem při konfrontaci s dnešními problémy, jakými jsou sebeidentifikace, sdílení obrazů a nás samých online, až perverzní tlak na naše tělo-obraz, konzumní způsob života, nebo apatii, “pseudo aktivitu” a neschopnost čelit současným výzvám.
Klíčovou knihou jsou Podklady pro teorii dívky (1999) od francouzského anarchistického kolektivu Tiquun. (Ta letos vyjde díky sdružení Display v českém překladu.) V tomto kontextu je DÍVKA ideálem dnešní konzumní společnosti, protože dává výraz kultu mládí i ženskosti. Mnohokrát se snažíme zachytit, pojmenovat nebo snad kritizovat problémy dnešních společností – ať už se týkají politiky, ekologie, akcelerace, našich identit, komunikace, nebo komplexu, kterému říkáme kapitalismus. Podklady pro teorii dívky jsou možná jedním z nejpřístupnějších pokusů, jak těmto problémům dát nějakou hmatatelnou formu a tvář. Samozřejmě že nejde o skutečnou dívku. Jako by nebyla ničím a zároveň představovala naše touhy, krizi identit, rozpad jiných hodnot...
Umělci: Megan Clark, Romana Drdová, David Fesl, Kristýna Fingerlandová, Anka Helfert, Kateřina Holá, Amálie Hubeňáková, Jakub Jansa a Karolína Juříková, Marie Tučková, Jiří Pitrmuc, Anna Ročňová, David Střeleček, Anna Witt.

Dům umění Ústí nad Labem