Voňavost žluté růže 

Voňavost žluté růže
Východočeská galerie v Pardubicích - zámek, č.p. 3, Pardubice 
28. březen 2019 - 16. červen 2019

Pardubice, Východočeská galerie v Pardubicích - Zámek

 


Pomíjivá krása a divotvorná moc květin po staletí fascinovala filozofy, mystiky i šamany. Květy se staly též velkým tématem umělců, kteří do svých obrazů vkládali skrytá sdělení, jejichž význam byl přístupný pouze zasvěceným. Výstava Voňavost žluté růže představí v přeneseném slova smyslu vizuálně-symbolickou hru hledající napříč uměleckými polohami a směry symboliku květin, růstu, biologického či čistě transcendentálního, explicitního či jen tušeného, jako latentní, marginální nebo rozvíjené a nosné téma objevující se v dílech řady známých ale i méně známých autorů 20. století. Výstava volně navazuje na projekt Květy touhy a zla, uskutečněný v roce 2017 v GMU v Hradci Králové, a ojedinělým způsobem propojí bohaté sbírkové fondy tří blízkých institucí: Galerie moderního umění v Hradci Králové, GASK – Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře a Východočeské galerie v Pardubicích. Spolupráce tří významných sbírek rozvine původní námět do výrazně větší šíře, současně však bude i sondou do podstaty a složení těchto fondů, hlubinným ponorem do tajemství depozitářů i sbírkových akvizic vydobytých v průběhu několika velmi rozdílných desetiletí 20. a počátku 21. století. Výběr ze sbírek doplní soubor děl hosta výstavy Miloše Šejna. Titul si výstavní projekt vypůjčil od jednoho z pozdních pastelů v regionu ukotveného výtvarného mystika Karla Malicha.
Nad výstavou převzala záštitu Miluše Horská, místopředsedkyně Senátu PČR.
Kurátorky výstavy: Petra Příkazská, Vanda Skálová

POŘADY K VÝSTAVĚ:
středa /17.4./ 17:00/ Zámek 3
komentovaná prohlídka výstavy Voňavost žluté růže,
Petra Příkazská, GMU Hradec Králové
úterý /7.5./ 17:00/ Zámek 3
komentovaná prohlídka výstavy Voňavost žluté růže, Vanda Skálová
středa /12.6./ 10:00/ Zámek 3
komentovaná prohlídka výstavy Voňavost žluté růže, Vanda Skálová

Východočeská galerie v Pardubicích - Zámek