Fraser Brocklehurst: Pillow Talk 

Fraser Brocklehurst: Pillow Talk
Moravská galerie v Brně, Pražákův palác, Husova 18, Brno 
12. duben 2019 - 10. srpen 2019

Brno, Moravská galerie v Brně - Pražákův palác

http://www.moravska-galerie.cz/moravska-galerie/vystavy-a-program/aktualni-vystavy/2019/fraser-blockklehurst.aspx


Kurator: Richard Adam

Fraser Brocklehurst žije a tvoří v Česku od roku 1998. Pro svoji výstavu v Moravské galerii zvolil cyklus obrazů tvořený na nenapnutých textiliích, případně na rozměrných, nenapnutých papírech. Nejrůznějšími druhy barev zachycuje a variuje témata, která se u něj často vracejí.
Kříže, vrtulník, pařez stromu... Jeho způsob malby je do značné míry expresivní, volnými tahy štětce vytváří záznamy situací a v tlumenější barevnosti předkládá divákovi varianty svého pohledu na realitu.

Moravská galerie v Brně, Pražákův palác