Aleš Hnízdil, Jiří Kačer – sochy a objekty 

Aleš Hnízdil, Jiří Kačer – sochy a objekty
Galerie hlavního města Prahy - Zámek Troja, U Trojského zámku 4/1, Praha 7 - Troja 
29. březen 2019 - 3. listopad 2019

Praha 7, Galerie hlavního města Prahy - Zámek Troja

ghmp.cz/vystavy/ales-hnizdil-jiri-kacer-sochy-a-objekty/


Kurátorka: Magdalena Juříková

Aleš Hnízdil a Jiří Kačer jsou umělci téže generace. Oba byli součástí skupiny mladých, která v druhé polovině 80. let vystoupila s otevřenou kritikou svazových a fondových praktik, což nakonec vedlo ke znovuotevření Galerie mladých U Řečických, první platformy, která dávala prostor začínajícím umělcům bez prověrek a nezasahovala do jejich tvorby. Vznikla tak jedinečná laboratoř tehdy aktuálních názorů a jejich střetů, která tříbila umělecké směřování této generace. Hnízdil a Kačer si pro své sochařské realizace vybrali zcela rozdílné cesty i materiály a jejich práce se budou právě odlišnými přístupy k formě i výrazu zajímavě doplňovat. Zatímco první pracuje s vertikálně orientovanou efemérní formou abstraktních drátěných konstrukcí s kinetickými detaily, druhý naopak preferuje kámen v komorním i monumentálním formátu s graficky formulovanou strukturou na povrchu ležících bloků.

Galerie hlavního města Prahy — Zámek Troja