Eta - umění (a) spotřebiče 

Eta - umění (a) spotřebiče
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Vavrečkova 7040, Zlín 
19. březen 2019 - 19. květen 2019

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně

https://www.galeriezlin.cz/cs/program/eta-umeni-a-spotrebice.html


Kurátor výstavy: Vít Jakubíček

Výstava je uspořádána ve spolupráci s Východočeskou galerií v Pardubicích a Národním technickým muzeem v Praze. Věnuje se historii podniku ETA (Elektro-Praga Hlinsko), který byl monopolním výrobcem elektrospotřebičů pro domácnost. Podnik se od 50. let rozrůstal a svou produkci úspěšně vyvážel nejen do zemí RVHP, ale i na západ. Díky tomu byl nucen své výrobky neustále zdokonalovat a obměňovat, což jinak u nás vůbec nebylo běžné. Od poloviny padesátých let také měli velký podíl na návrzích průmysloví výtvarníci. Klíčovou osobností byl Stanislav Lachman, jeden z nejvýznamnějších českých designérů 20. století, který je podepsán pod většinou zdejších výrobků do roku 1989.

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně